Šta dobijate sa

Završnom obradom

Nakon demontaže stare stolarije i montaže pvc stolarije, zazore koji se popunjavaju sa pur penom je neophodno gradjevinski obraditi, kako bi se pur pena zaštitila od spoljašnjih uticaja. U tom smislu postoje dve vrste obrade: molersko-fasaderska i zidarska. Mi koristimo suvu gradnju sa gips karton pločama, kako bi u što kraćem vremenu špaletna (prostor oko prozora) bio pripremljen za završnu fazu – krečenje.

Ugradnja prozora i vrata se vrši u jednom danu, popunjavanje manjih otvora se vrši silikonom, a završna obrada špaletni se radi drugog dana nakon što pur pena odradi svoj proces sazrevanja i očvrsne. Posle toga je potrebno uraditi gletovanje i krečenje kako bi zid dobio prvobitni izgled.

Obrada pvcsolic PVC Šolić - ugradnja PVC prozora i vrata ugradjen prozor pre obrade
PVC Šolić - Ugradjen prozor pre obrade
Obrada pvcsolic PVC Šolić - ugradnja PVC prozora i vrata ugradjen prozor nakon obrade
PVC Šolić - Ugradjen prozor posle obrade
Obrada pvcsolic PVC Šolić - ugradnja PVC prozora i vrata popunjavanje sitnih otvora sa silikonom
PVC Šolić - popunjavanje sitnih otvora sa silikonom

Radimo naporno

Da budete zadovoljni

Planiranje
Od idejnog projekta do krajnjeg izvođenja radova, naše ekipe majstora će zameniti vašu staru stolariju i postavini novi PVC prozor i vrata.

Uzimanje mera
Iako je nekada moguće dati cenu prozora i vrata bez merenja, mi želimo da detaljno izmerimo otvore kako bi ste tačno znali koja će biti cena PVC stolarije.

Vreme zamene PVC prozora i vrata
Najduže traje dok se izradi PVC stolarija, a sama zamena starih i novih prozora i vrata se uglavnom izvede u toku jednog dana.